ESPI 10/2017 Korekta raportu 10/2017 „Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 5% głosów na WZ”

Home / Raporty bieżące / ESPI 10/2017 Korekta raportu 10/2017 „Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 5% głosów na WZ”

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku otrzymał w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych korektę zawiadomienia o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, przesłaną przez Beatę Warżała.
Treść korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_5%25_w_dol.pdf,20180323_114704_0000389679,20180323