ESPI 1/2019 Rozpoczęcie działalności w nowym segmencie oraz uruchomienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego

Home / Raporty bieżące / ESPI 1/2019 Rozpoczęcie działalności w nowym segmencie oraz uruchomienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego

Dent-a-Medical S.A. _dalej „Spółka”_ informuje o rozpoczęciu działalności operacyjnej w segmencie sprzedaży hurtowej materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa. W ramach tej działalności Spółka nawiązała współpracę z jednym z polskich producentów i importerów tego typu towarów.

W celu sfinansowania startu nowej działalności Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40 tys. zł, w drodze emisji 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zostanie w całości wyłączone. Proponowana cena emisyjna, która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej wynosi 0,10 zł _dziesięć groszy_ za każdą akcję. Emisja akcji zostanie dokonana w ramach uchwalonego kapitału docelowego. Akcje zostaną zaoferowane podmiotowi współpracującemu ze Spółką.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne