ESPI 1/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a-Medical S.A. w dniu 12.01.2018 r

Home / Raporty bieżące / ESPI 1/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a-Medical S.A. w dniu 12.01.2018 r

Zarząd Dent-a-Medical S.A., dalej „Spółka”, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12.01.2018 r.:
1.Stafin Kazimierz – posiadający 54.400.100 akcji, z których przysługiwało 54.400.100 głosów, co stanowiło 74,51% liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz 8,28% ogólnej liczby głosów w Spółce,
2.Beata Sp. z o.o.– posiadająca 14.000.000 akcji, z których przysługiwało 14.000.000 głosów, co stanowiło 19,18% liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %