EBI 6/2019 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, akcje serii L

Home / Raporty bieżące / EBI 6/2019 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, akcje serii L

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 40 000 zł w drodze emisji 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja następuje w granicach uchwalonego kapitału docelowego.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2018 roku. Emisja serii L zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana do podmiotu współpracującego ze Spółką. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki będzie ubiegał się o wprowadzenie akcji serii L na rynek NewConnect.

Cena emisyjna akcji serii L oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.