EBI 8/2017 Raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za I kwartał 2017 r.

Home / Raporty okresowe / EBI 8/2017 Raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd Dent-a-Medical S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za pierwszy kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/91210-dent-a-medical-raport-okresowy-1q2017.pdf