EBI 4/2019 Zmiana harmonogramu raportów okresowych w 2019 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 4/2019 Zmiana harmonogramu raportów okresowych w 2019 roku

Dent-a-Medical S.A. informuje o zmianie w harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Spółka zmienia termin przekazania zbadanego raportu rocznego za 2018 roku na 21 marca 2019 roku. Nowe terminy są następujące:

1] raport roczny za rok 2018 – 21 marca 2019 r.,
2] raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,
3] raport za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.,
4] raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.