EBI 4/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Home / Raporty okresowe / EBI 4/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
Zarząd Dent-a-Medical S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za pierwszy kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik: