EBI 26/2018 Podpisanie umowy z firmą audytorską

Home / Raporty bieżące / EBI 26/2018 Podpisanie umowy z firmą audytorską

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 oraz 2019 z Kancelarią Biegłych Rewidentów B&B Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, wpisaną przez KRBR pod numerem 4117.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.