EBI 24/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – rozszerzenie przedmiotu działalności

Home / Raporty bieżące / EBI 24/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – rozszerzenie przedmiotu działalności

Na podstawie §23 statutu Spółki Zarząd Dent-a-Medical S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztajna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.
Porządek obrad NWZA jest pochodną planowanych do wdrożenia zmian w strategii rozwoju Spółki, polegających przede wszystkim na rozszerzeniu jej przedmiotu działalności w celu uruchomienia drugiego po działalności na rynku stomatologicznym obszaru działalności Spółki – inwestycji deweloperskich w sektorze handlowym i usługowym. Dla realizacji nowej strategii rozwoju, Spółka pozyskała partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych oraz działalności deweloperskiej, których przedstawiciele zasilili skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (vide: raport bieżący nr 20/2014 oraz 22/2014).
Dotychczasowa działalność Spółki polegająca na konstrukcji i sprzedaży stomatologicznych programów abonamentowych i rabatowych oraz na zarządzaniu partnerską siecią klinik dentystycznych będzie nadal rozwijana. Zarząd Spółki spodziewa się, że tempo rozwoju części stomatologicznej działalności Spółki, ze względu na zawarcie niezwykle ważnej dla Dent-a-Medical umowy z LUX MED sp. z o.o. (vide: 23/2014), w najbliższych miesiącach ulegnie znaczącemu przyspieszeniu.
Po skutecznej implementacji nowego modelu biznesu Emitent zamierza połączyć kompetencje części stomatologicznej oraz budowlano-deweloperskiej realizując inwestycje budowlane dla sektora medycznego oraz budując własne kliniki stomatologiczne.
W załączeniu przedstawiony zostaje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał na NWZA, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA.

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/62600-dent-a-medical-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-05.12.2014-r.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/62601-dent-a-medical-pelnomocnictwo-nwza-05.12.2014.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/62602-dent-a-medical-projekt-uchwal-na-nwza-05.12.2014.pdf