EBI 23/2021 Rejestracja zmian w statucie Spółki, w tym zmiana firmy

Home / Raporty bieżące / Uncategorized / EBI 23/2021 Rejestracja zmian w statucie Spółki, w tym zmiana firmy

EKO-OZE S.A. (dawniej: Dent-a-Medical S.A., dalej „Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 10.11.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki poprzez:
1) zmianę firmy Spółki z „Dent-a-Medical Spółka Akcyjna” na „EKO-OZE Spółka Akcyjna” oraz skrótu firmy z „Dent-a-Medical S.A.” na „EKO-OZE S.A.” (§1 ust. 1 i 2 Statutu),
2) dodanie w §5 ust. 1 Statutu punktów 76-84 z kodami PKD, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZ z 25.10.2021 r.
3) nadanie §6a Statutu nowego brzmienia, dotyczącego uprawnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z uchwałą 8 NWZ z 25.10.2021 r. Wartość kapitału docelowego wynosi 3 118 000,00 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.