EBI 23/2014 Zawarcie umowy z LUX MED Sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / EBI 23/2014 Zawarcie umowy z LUX MED Sp. z o.o.

Zarząd Dent-a-Medical SA informuje, iż 29.10.2014 r. zawarł z LUX MED Sp. z o.o. umowę o współpracy, która stanowi kolejny etap konstrukcji przez Dent-a-Medical oraz LUX MED wspólnego pakietu opieki zdrowotnej.

Na potrzeby współpracy opracowany został program opieki dentystycznej, który stanowić będzie uzupełnienie części stomatologicznej dotychczas oferowanych przez LUX MED pakietów medycznych.

Dzięki dopasowaniu do potrzeb LUX MED nowy program opieki stomatologicznej będzie mógł być dołączany jako integralna i obligatoryjna część wybranych pakietów medycznych oferowanych przez LUX MED we wszystkich kanałach:
– sprzedaży do klientów indywidualnych,
– sprzedaży produktów alternatywnych,
– oraz najbardziej wartościowym kanale sprzedaży do klientów korporacyjnych.
Zgodnie z umową, Spółka odpowiedzialna będzie za zarządzanie i organizację opieki stomatologicznej dla wszystkich zgłoszonych przez LUX MED Klientów.
Warunki współpracy między firmami zakładają również ścisłą kooperację placówek LUX MED świadczących usługi stomatologiczne z siecią Dent-a-Medical. Klienci LUX MED otrzymają możliwość realizacji w ramach posiadanego pakietu usług stomatologicznych również w miejscowościach, w których LUX MED nie posiada placówek własnych realizujących usługi w tym zakresie.
Dent-a-Medical otrzymywać będzie wynagrodzenie płatne w składkach miesięcznych w wysokości uzależnionej od liczby użytkowników produktów opieki zdrowotnej zawierających pakiet stomatologiczny przygotowany przez Spółkę.
Grupa LUX MED jest największą siecią prywatnej opieki medycznej w Polsce obsługującą ponad 1,4 mln klientów.
W opinii Zarządu Emitenta zawarta umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe realizowane przez Spółkę w przyszłości.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”