EBI 22/2021 Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / EBI 22/2021 Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza

W odpowiedzi na zapytanie akcjonariusza w ramach artykułu 428 KSH Zarząd Spółki udziela następujących informacji:

1. Strategia Spółki została ogłoszona dnia 27.09.2021 r. w komunikacie ESPI nr 17/2021 Zostały w nim wskazane obszary, w których Spółka zamierza się rozwijać w okresie 2021-2024.
Zakresem przewidywanych inwestycji są między innymi parki fotowoltaiczne o mocy nie mniej niż 1 MGW. Źródła finansowania pochodzić będą z emisji akcji, dotacji oraz innych alternatywnych form finansowania.

2. Dnia 24.08.2021 r. został opublikowany komunikat ESPI nr 16/2021, w którym zostały określone parametry finansowe inwestycji. Łączna kwota, za którą mają być zakupione udziały to 1,2 mln zł. Dotychczas została wpłacona zaliczka w wysokości 650 tysięcy zł. Spółka Metis Electric sp. z o.o. jest na etapie uzyskiwania pozwoleń na podstawie ukończonej przedmiotowej dokumentacji. Budżet projektu został określony na 21,6 mln zł (zakładany koszt budowy 1 MGW to około 3 mln zł), przy czym inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach.
Obecnie cena rynkowa dokumentacji dotyczącej parków fotowoltaicznych wynosi około 100 tys. euro za 1 MGW (co przy kursie 1 EUR – 4,60 PLN daje ok. 460 tys. zł. za 1 MGW), co daje w przypadku realizowanego projektu wartość ok. 3,3 mln zł. Przy 50% udziale Spółki w projekcie, wartość jej udziału wynosi ok. 1,65 mln zł, oznacza to, że cena wynikająca z umowy przedwstępnej jest atrakcyjna w stosunku do ceny rynkowej.

3. Spółka objęła akcje serii C, wyemitowane przez Emarket S.A. za łączną kwotę 1,65 mln zł. Spółka poinformowała o tym w komunikacie ESPI nr 29/2020 z dnia 17.12.2020 r. Roczne sprawozdania spółki Emarket SA, w związku z tym, że jest spółką kapitałową, są dostępne publicznie w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka nie kupowała akcji, a obejmowała je za kwotę 0,10 zł. za akcję, to jest po cenie nominalnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, objęcie akcji w polskich spółkach akcyjnych jest możliwe po cenie nominalnej lub wyższej. Przedmiotowa transakcja była rynkowo atrakcyjna dla Spółki. Podobnie w przypadku spółek, w których Emarket SA posiada akcje lub udziały raporty są dostępne w systemie KRS.
Pomimo, że inwestycja ta nastąpiła przed ogłoszeniem nowej strategii Spółki, wpisuje się ona w strategię wyznaczoną na lata 2021-2024, gdyż ułatwia pozyskiwanie między innymi paneli i osprzętu fotowoltaicznego z Chin.
Podane informacje są udostępnione publicznie w takim zakresie, w jakim pozwalają na to klauzule o zachowaniu poufności wynikające z podpisanych przez spółkę umów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”