EBI 22/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.08.2018 roku Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

Home / Raporty bieżące / EBI 22/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.08.2018 roku Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

Dent-a-Medical S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 27.08.2018 r
NWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/106748-nwz-dam-28.08.2018.pdf