EBI 22/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Home / Raporty bieżące / EBI 22/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dent-a-Medical S.A informuje, iż 23 października 2014 r. do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Wiesław Pecka. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w drodze kooptacji, na podstawie §15 ust. 5. Statutu Spółki.
Życiorys zawodowy Pana Wiesława Pecki w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powołanie nowej osoby w skład organów Spółki związane jest z planowanym rozszerzeniem przedmiotu działalności Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/62308-wieslaw-pecka-zyciorys-zawodowy.pdf