EBI 16/2021 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego – akcje serii N

Home / Raporty bieżące / EBI 16/2021 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego – akcje serii N
Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii N. Data wpisu do rejestru to 3.08.2021 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.157.386,50 zł i dzieli się na 41.573.865 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 900.000 akcji serii I,
b) 12.234.273 akcje serii J,
c) 2.848.304 akcji serii K,
d) 400.000 akcji serii L,
e) 17.000.000 akcji serii M,
f) 8.191.288 akcji serii N.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.