EBI 16/2019 Rezygnacja osoby nadzorującej

Home / Raporty bieżące / EBI 16/2019 Rezygnacja osoby nadzorującej

Dent-a-Medical S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała rezygnację pana Łukasza Adacha z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przyczyną rezygnacji są sprawy osobiste.

Wobec złożonej rezygnacji liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 15 pkt 5 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.