EBI 15/2021 Wybór Zarządu nowej kadencji

Home / Raporty bieżące / EBI 15/2021 Wybór Zarządu nowej kadencji

Dent-a-Medical S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, że z dniem 23 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, na nową 3-letnią kadencję Pana Mariusza Kowalewskiego, który pełnił funkcję Członka Zarządu w poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”