EBI 15/2018 Uchwał podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 15/2018 Uchwał podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 roku

Dent-a-Medical S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29.06.2018 r

ZWZ podjęło uchwały o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
ZWZ nie podjęło uchwał o numerach: 9, 10, 11, 12, 15, 18, 27.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Uchwała nr 27 nie została poddana pod głosowanie z powodu braku wymaganego kworum. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/105603-uchwaly-na-zwz-dam-201806.29.pdf