EBI 14/2021 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji – uzupełnienie raportu

Home / Raporty bieżące / EBI 14/2021 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji – uzupełnienie raportu

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI 13/2021 Dent-a-Medical S.A przekazuje pozostałe informacje dotyczące p. Mateusza Witkowskiego i Dawida Stablewskiego, nowych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Mateusz Witkowski
a) Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 29.06.2024 r. ;
b) Mateusz Witkowski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, wieloletni pracownik Emarket S.A oraz Rewelia S.A., członek rady nadzorczej spółek akcyjnych, mgr administracji – ukończone studia administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego;
c) Nie prowadzi działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
d) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem rady nadzorczej Rewelia S.A. (objął funkcje w tym roku);
e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dawid Stablewski
a) Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 29.06.2024 r. ;
b) Dawid Stablewski jest właścicielem własnego przedsiębiorstwa, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, członek rady nadzorczej spółek akcyjnych;
c) Nie prowadzi działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
d) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem rad nadzorczych: Europejskiego Funduszu Energii S.A. (2016-obecnie), Rewalia S.A. (2021-obecnie), Govena Lighting S.A. (2021-obecnie);
e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”