EBI 13/2021 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

Home / Raporty bieżące / EBI 13/2021 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

Dent-a-Medical S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3-letnią kadencję, następujące osoby: Bogusław Bodzioch, Mariusz Soliński, Monika Kowalkowska, Piotr Maliński, Daniel Kowalkowski, Mateusz Witkowski, Dawid Stablewski. Mateusz Witkowski i Dawid Stablewski pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki po raz pierwszy.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”