EBI 12/2018 Rezygnacja osób zarządzających

Home / Raporty bieżące / EBI 12/2018 Rezygnacja osób zarządzających

Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie podaje do wiadomości, że w dniu 15.06.2018 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji: pana Adama Warżały, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz pani Beaty Warżała, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacje nastąpiły z dniem 15.06.2018 roku. Przyczyn rezygnacji nie podano. Rezygnacje zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.