EBI 12/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 30.06.2017 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 12/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 30.06.2017 roku

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje informacje, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A., które odbyło się 30 czerwca 2017 r. w Dębicy.
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
Nie zgłoszono zmian do treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
Nie ogłoszono przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. wraz ze szczegółami, dotyczącymi głosowań, podana została w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/95425-dent-a-medical-s.a.-protokol-zwz-30.06.2017.pdf