EBI 12/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Home / Raporty bieżące / EBI 12/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dent-a-Medical S.A informuje, iż w dniu 27 maja 2014 r. otrzymał informację, iż na podstawie §15 ust. 5. Statutu Spółki, w drodze kooptacji, do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Jerzy Siwy.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.