EBI 12/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2021 r.

Home / Raporty bieżące / EBI 12/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2021 r.

Dent-a-Medical S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29.06.2021 r.
Spółka informuje, iż odstąpiono od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.
Jednocześnie Spółka informuje, iż do uchwał nr 4, 5 i 6 ZWZ zgłoszono sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

https://newconnect.pl/ebi/files/132991-uchwaly-podjete-zwz-29.06.2021.pdf