EBI 11/2020 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących

Home / Raporty bieżące / EBI 11/2020 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących

Spółka informuje, iż na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokonano następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
– odwołano p. Michała Potoplaka,
– powołano p. Daniela Kowalkowskiego,
– powołano p. Monikę Kowalkowską,
– powołano p. Michała Malińskiego.
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”