EBI 10/2014 Zawarcie umowy z Medihelp sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / EBI 10/2014 Zawarcie umowy z Medihelp sp. z o.o.

Zarząd Dent-a-Medical SA informuje, iż 13.05.2014 r. zawarł umowę z Medihelp sp. z o.o., której przedmiotem jest współpraca w ramach nowo utworzonego wspólnego pakietu opieki zdrowotnej przygotowanego na potrzeby spółki Energomix sp z o.o.
Emitent w ramach w/w pakietu zapewni dostęp do świadczeń stomatologicznych oraz medycznych w sieci Dent-a-Medical i Lux Med. dla klientów spółki Energomix sp z o.o. Produkt zawierać będzie rabaty na usługi stomatologiczne w sieci Dent-a-Medical oraz medyczne w sieci Lux Med. Emitent otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby aktywowanych pakietów.
Energomix sp z o.o. jest czołową firmą doradztwa energetycznego na polskim rynku obsługującą klientów biznesowych, indywidualnych oraz instytucje sektora publicznego. Oferuje klientom wsparcie w optymalizacji zakupu energii, zmniejszeniu kosztów dystrybucji, doborze technologii redukcji zapotrzebowania oraz monitoringu i raportowaniu kosztów. Współpracuje z większością spółek obrotu energią w Polsce.
W opinii Zarządu Spółki zawarta umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe realizowane przez Spółkę w przyszłości.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”