EBI 1/2022 Harmonogram raportów okresowych w 2022 r.

Home / Raporty bieżące / EBI 1/2022 Harmonogram raportów okresowych w 2022 r.

EKO-OZE S.A. (dawniej Dent-a-Medical S.A.) informuje, iż w 2022 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:
1] raport za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.,
2] raport roczny za 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.,
3] raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.,
4] raport za II kwartał 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r.,
5] raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.