Działalność Dent-a-Medical S.A. skupia się wyłącznie na obszarze rynku stomatologicznego. Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Spółka bazuje na skonstruowanych przez siebie produktach abonamentowych i ubezpieczeniowych z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-Medical.

Produkty skonstruowane przez Spółkę są zróżnicowane pod względem zakresu usług, wysokości rabatów na leczenie stomatologiczne oraz dodatkowych korzyści dołączonych do nich. Dzięki temu Spółka może oferować je zarówno jako nisko kosztową wartość dodaną do innych produktów jak i wysokiej jakości, kompletny produkt do samodzielnej sprzedaży, również jako baza produktu ubezpieczeniowego.

Rynek gabinetów stomatologicznych w Polsce jest mocno rozdrobnionych. Większość to placówki od jednego do kilku gabinetów. Wg wiedzy Spółki największe sieci nie przekraczają 50 gabinetów. Na tym tle pakiet umów o współpracę z ponad 300 gabinetami, jaki posiada Spółka, wydaje się szczególnie unikatowy.