Newconnect

W dniu 17 grudnia 2009r., na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Dent-a-Medical S.A. Debiut był kolejnym etapem w rozwoju spółki, otwierającym nowe możliwości świadczenia usług stomatologicznych na najwyższym poziomie.

Dokumenty

KRS SpółkiPOBIERZ
Statut SpółkiPOBIERZ

Zarys planów strategicznych

Strategią Spółki jest osiągnięcie pozycji wiodącego operatora na polskim rynku usług stomatologicznych. Realizacja tego celu uzależniona jest od możliwości pozyskania do współpracy w ramach tworzonej sieci nowych partnerów – gabinetów stomatologicznych oraz nowych kontrahentów, odbiorców tych usług. Dzięki umowie zawartej w IV kwartale 2014 r. z LUX MED Sp. z o. o. Spółka uzyskiwała w 2015 r. stabilny strumień przychodów ze sprzedaży w tym segmencie. Spółka planuje w przyszłości kontynuować działania marketingowe, polegające na pozyskiwaniu dalszych kontrahentów i odbiorców usług stomatologicznych – partnerów Dent-a-Medical.
Równolegle Zarząd Spółki negocjuje i realizuje kontrakty w budownictwie mieszkaniowym oraz prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie realizacji dwóch obiektów handlowo – usługowych na potrzeby jednej z wiodących w branży spożywczej sieci handlowej. W przypadku pomyślnego ich zakończenia planowane jest powstanie w jednym z nowo-wybudowanych obiektów pierwszego franczyzowego gabinetu dentystycznego sieci Dent-a-Medical. W przyszłości planowane jest powstanie większej ilości placówek partnerskich w budynkach własnych Spółki oraz przez niego wynajmowanych, co powinno wpłynąć na atrakcyjność umów zawieranych z parterami. Skutecznie dobrana oferta Spółki przeznaczona dla placówek partnerskich powinna spotkać się ze znaczącym zainteresowaniem wśród odbiorców i przynieść wzrost wyników finansowych.

Opis działalności

Lorem ipsum dolor sit amet sapien dui lectus eget pede placerat augue. Nulla ut ante. Maecenas gravida, erat at purus. Fusce posuere cubilia Curae, Donec eget odio quis dolor. Mauris viverra et, nonummy at, egestas turpis. Fusce mollis, purus fringilla ante ipsum consectetuer congue nibh volutpat ligula tortor a ante imperdiet sapien. Aliquam orci. Morbi sit amet nibh. Fusce a blandit a, euismod nulla nec tristique eget, accumsan congue. Praesent nec mauris. Nunc vehicula. Aliquam hendrerit nonummy. Sed eros. Suspendisse egestas ac, mattis faucibus. Sed orci consequat eu, cursus consectetuer. Etiam at elit est, at erat. Sed in consequat tortor, fermentum ultrices posuere cubilia Curae, In hac habitasse platea dictumst. Duis blandit vestibulum sapien, nec nisl. Nulla varius, quam at tortor. Ut libero lacinia varius lorem. Pellentesque nunc. Duis ante sit amet, massa.

Opis rynku

Lorem ipsum dolor sit amet sapien dui lectus eget pede placerat augue. Nulla ut ante. Maecenas gravida, erat at purus. Fusce posuere cubilia Curae, Donec eget odio quis dolor. Mauris viverra et, nonummy at, egestas turpis. Fusce mollis, purus fringilla ante ipsum consectetuer congue nibh volutpat ligula tortor a ante imperdiet sapien. Aliquam orci. Morbi sit amet nibh. Fusce a blandit a, euismod nulla nec tristique eget, accumsan congue. Praesent nec mauris. Nunc vehicula. Aliquam hendrerit nonummy. Sed eros. Suspendisse egestas ac, mattis faucibus. Sed orci consequat eu, cursus consectetuer. Etiam at elit est, at erat. Sed in consequat tortor, fermentum ultrices posuere cubilia Curae, In hac habitasse platea dictumst. Duis blandit vestibulum sapien, nec nisl. Nulla varius, quam at tortor. Ut libero lacinia varius lorem. Pellentesque nunc. Duis ante sit amet, massa.

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Piotr Grzesiak
W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownika działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Następnie przez 8 lat pracował w spółce Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta, gdzie kierował projektami IPO oraz doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2015 roku Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst. Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

RADA NADZORCZA

Mariusz Soliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Bodzioch
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Cholewa
Członek Rady Nadzorczej,
Michał Potoplak
Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Adach
Członek Rady Nadzorczej

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • Mariusz Andrych
  • Kazimierz Stafin
  • Beata Warżała
  • Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale udział w głosach
Mariusz Andrych58 870 621 8,96% 8,96%
Kazimierz Stafin56 153 8338,55%8,55%
Beata Warżała46 900 7997,14%7,14%
Pozostali494 788 402 75,34% 75,34%
Razem 656 713 655 100,00% 100,00%

* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 656.713.655.