ESPI 4/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A.

Home / Raporty bieżące / ESPI 4/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A.

Na podstawie §23 statutu Spółki Zarząd Dent-a-Medical S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztajna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.
W załączeniu przedstawiony zostaje pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-
Medical_S_A__ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_30_czerwca_2014_r.pdf,20140604_124039_0000273140,20140604
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-Medical_S_A__Projekty_uchwal_na_ZWZA_30_czerwca_2014_r.pdf,20140604_124039_0000273140,20140604
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-Medical_S_A__Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_30_czerwca_2014_r.pdf,20140604_124039_0000273140,20140604